Category

Ajankohtaista
Hei, tervetuloa vastaamaan pääkaupunkiseudun aikuisikäisille diabetespotilaille suunnattuun kyselyyn! Tämä kysely on osana sairaanhoitajan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon opinnäytetyötäni, joka tehdään yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys Ry:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää aikuisikäisten diabeetikoiden hoidon järjestämistä ja hoitotyytyväisyyttä pääkaupunkiseudulla. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ketään vastaajaa ei voida tunnistaa kyselyssä. Kaikki kysymykset koskevat diabeteshoitoasi. Vastaa siis vain...
Read More
Eduskunta on hyväksynyt 30.11.2016 hallituksen esityksen vuoden 2017 lääkesäästöjen toteuttamistavasta. Osana tätä esitystä ja nyt eduskunnan päätöksen mukaisesti diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettiin ylimmästä erityiskorvausluokasta (100 %) alempaan erityiskorvausluokkaan (65 %). Insuliinivalmisteet säilyvät edelleen ylimmässä erityiskorvausluokassa. Korvattavuusluokan muutos tuli voimaan 1.1.2017.’ Muita diabeteslääkkeitä kuin insuliinivalmisteet ovat suun kautta otettavat tablettimuotoiset diabeteslääkkeet sekä pistoksina annosteltavat GLP-1-suolistohormonivalmisteet....
Read More
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry yhtyy Diabetesliiton lausunnossaan esittämiin seikkoihin ja korostaa lisäksi tyypin 2 huonolla hoitotasapainolla olevan diabeteksen aiheuttavan merkittävästi lisäsairauksia vaikuttaen välittömästi potilaan elämänlaatuun. Lue koko kannanotto tästä
Read More

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry | Malminkatu 24 D 38, 00100 Helsinki | puh. 010 231 9400 | toimisto@psdiabetes.fi
Aukioloajat: Ma 10-16, ti 10-17, ke 10-16, to 10-15, pe 10-14