En svenskspråkig kamratstödsgrupp börjar onsdag 15.3.

En svenskspråkig kamratstödsgrupp börjar sin verksamhet i föreningens utrymmen.
Gruppen börjar onsdag 15.3. klockan 15:00 i adressen Malmgatan 24 D 38, Helsingfors.

Vi träffas varje månads andra onsdag.

Välkommen på lugnt snack och varm kopp kaffe eller te!