Innodia -tutkimus

Innovatiivinen tutkimus tyypin 1 diabeteksesta ja sen ehkäisystä

Tyypin 1 diabeteksessa elimistön puolustusjärjestelmä reagoi haimassa olevia insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan ja tuhoaa niitä. Useimmilla diabeetikoilla insuliinin eritys loppuu muutaman kuukauden tai vuoden kuluessa sairastumisesta. Euroopan laajuisessa INNODIA-tutkimuksessa tutkijat pyrkivät selvittämään tyypin 1 diabeteksen syntymekanismeja ja kehittämään diabeteksen ehkäisy- ja hoitomuotoja. INNODIA-tutkimusta toteuttaa Euroopassa 26 akateemista partneria, neljä lääkeyritystä ja yksi PK-yritys.

Tavoitteenamme on kutsua Euroopan eri maista 3000 tyypin 1 diabeetikon perheenjäsentä ja 1500 vastasairastunutta tyypin 1 diabeetikkoa osallistumaan tutkimukseen. Suomessa rekrytoimme tutkittavia Uudesta Lastensairaalasta Helsingistä ja Jorvin sairaalasta Espoosta sekä Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Tähän mennessä 75 vastasairastunutta diabeetikkoa ja 245 tervettä perheenjäsentä on osallistunut tutkimukseen pääkaupunkiseudulla, jossa rekrytointi aloitettiin elokuussa 2017. Tutkimukseen voivat osallistua terveet 1–44-vuotiaat, joiden äidillä, isällä, sisarella, veljellä tai lapsella on tyypin 1 diabetes, johon henkilö on sairastunut alle 45-vuotiaana sekä 1-44-vuotiaat tyypin 1 diabeetikot, joilla on todettu tyypin 1 diabetes enintään kuusi viikkoa sitten.

Tervetuloa osallistumaan INNODIA-tutkimukseen!

INNODIA-tutkimuksen henkilökunta
antaa mielellään lisätietoja

puh. 050-472 8532 tutkimushoitaja Elina Nurkkala
s-posti: pedia-innodia@helsinki.fi
www.innodia.eu, www.helsinki.fi/pedia