Kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 29.4. klo 17:30. Kokous pidetään etäkokouksena.

Ilmoittautumiset toimisto@psdiabetes.fi. Lähetämme linkin kokoukseen ilmoittautuneille sähköpostilla

Yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Kokoukseen saaapuva jäsen voi valtakirjalla edustaa kahta jäsentä. Valtakirjapohjan saa pyynnöstä yhdistykseltä. Valtakirjat toimitetaan yhdistykselle ennen kokousta sähköpostilla, toimisto@psdiabetes.fi.

Kokousmateriaalit nähtävillä täältä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä toimi- ja
tilikaudelta
8. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan antama
lausunto
9. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
10. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen säännöt katsottavissa verkkosivuiltamme.