Kokouskutsu yhdistyksen sääntömäräiseen kevätkokoukseen

Keskiviikkona 18.4.2018 alkaen kello 17.30, kokous loppuu viimeistään 20.00.
Paikka Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, Salomonkatu 21 B, 00100 HELSINKI.
Kokouksessa käsitellään kaikki kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Säännöt ovat
nähtävissä sivuillamme www.psdiabetes.fi.
Kokoukseen tultaessa esitetään jäsenkortti vuodelta 2018 ja henkilöllisyystodistus.
Mikäli jäsenkorttia ei jostain syystä ole, niin sen voi tilata Diabetesliitolta
jasenasiat@diabetes.fi, mutta myös henkilöllisyystodistus riittää.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen edelliseltä
toimi- ja tilikaudelta
8. Tilintarkastajien kertomuksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Talousarvion tarkistus vuodelle 2018
10. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

Tervetuloa kokoukseen, kahvitarjoilu!
Hallitus