Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Kokouskutsut

Materiaalit

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen

Tervetuloa Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen syyskokoukseen 19.9.2019 klo 17-19

Kilterin koulu, Iskospolku 8 Vantaa.

Esityslista:

 1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 2. Kokouksen sihteerin valinta
 3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
 4. Kahden ääntenlaskijan valinta
 5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
 6. Työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen edelliseltä toimi- ja tilikaudelta (vuodelta 2018)
 8. Tilintarkastajien kertomuksen (vuodelta 2018) esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille (vuodelta 2018)
 9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavalle toimikaudelle
 10. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun hyväksyminen
 11. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
 12. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen tilalle
 13. Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
 14. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavalle tilikaudelle

tilintarkastajat ja heidän varamiehet vuodelle 2019 on valittu ylimääräisessä kokouksessa 13.6.2019

 1. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
 2. Kokouksen päättäminen

Jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa. Maksusuoritus tarkastetaan kokoukseen tullessa.