Diabeteslasten leiri

Diabeetikkolasten perheiden sopeutumisvalmennusleirille voivat hakea  Jorvissa tai Lastenklinikalla hoidossa olevat alle 13 -vuotiaat diabeetikot perheineen. Mukaan leirille pääse sairaalan maksusitoumuksella. Maksusitoumus leirille myönnetään vain kerran.

Maksusitoumus kattaa diabeetikkolapsen ja vanhempien kulut, majoitus, leiri ohjelman ja täyshoidon. Mukaan tulevista yli 4 -vuotiaista sisaruksista maksu on 350 €/hlö, hinta sisältää majoituksen, ohjelman ja täyshoidon. Vanhemmat saavat kurssilla oloajasta D-todistuksen, jolla voi hakea KELA:sta korvausta ansiomenetyksestä leirin ajalta eli erityishoitorahaa.

Lisätietoa leiristä voi kysyä hoitopaikkanne diabeteshoitajalta tai yhdistyksestä koulutus”at”psdiabetes.fi. Leirihakemus tehdään sähköisesti yhdistyksen verkkosivuilla tai paperiversiona.

Hakemukset vuoden 2018 leirille 15. huhtikuuta mennessä!