Sääntömääräinen syyskokous 25.11.2021

Sääntömääräinen syyskokous Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B 2krs. Juhlasali.

Yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Kokoukseen saapuva jäsen voi valtakirjalla edustaa kahta jäsentä.

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle
8. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun päättäminen
9. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilikaudelle
10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
11. Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
12. Tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehen valinta seuraavalle tilikaudelle
13. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
14. Kokouksen päättäminen