Tyypin 2 diabetespotilaiden omavastuu lääkehoidosta kasvoi 1.1.2017

Eduskunta on hyväksynyt 30.11.2016 hallituksen esityksen vuoden 2017 lääkesäästöjen toteuttamistavasta. Osana tätä esitystä ja nyt eduskunnan päätöksen mukaisesti diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettiin ylimmästä erityiskorvausluokasta (100 %) alempaan erityiskorvausluokkaan (65 %). Insuliinivalmisteet säilyvät edelleen ylimmässä erityiskorvausluokassa. Korvattavuusluokan muutos tuli voimaan 1.1.2017.’

Muita diabeteslääkkeitä kuin insuliinivalmisteet ovat suun kautta otettavat tablettimuotoiset diabeteslääkkeet sekä pistoksina annosteltavat GLP-1-suolistohormonivalmisteet.

Diabetespotilas kantaa jatkossa yhä enemmän taloudellista vastuuta oman sairautensa hoidosta. Suurimmalla osalla vuosittainen sairausvakuutuskatto tulee täyttymään, kun kaikki käytössä olevat lääkkeet otetaan huomioon.

Potilaalla voi taloudelliseen tilanteeseen perustuen olla oikeus toimeentulotukeen lääkehoidon hankkimista varten, mikäli sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet ovat julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämiä.

Lisätietoja saat diabeteshoitajaltasi.