Vastaa kyselyyn aikuisiän diabeteksen hoidon järjestämisestä ja hoitotyytyväisyydestä pääkaupunkiseudulla

Hei, tervetuloa vastaamaan pääkaupunkiseudun aikuisikäisille diabetespotilaille suunnattuun kyselyyn!

Tämä kysely on osana sairaanhoitajan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon opinnäytetyötäni, joka tehdään yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys Ry:n kanssa.

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää aikuisikäisten diabeetikoiden hoidon järjestämistä ja hoitotyytyväisyyttä pääkaupunkiseudulla. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ketään vastaajaa ei voida tunnistaa kyselyssä.

Kaikki kysymykset koskevat diabeteshoitoasi. Vastaa siis vain diabeteshoitosi pohjalta kyselyyn.

Opinnäytetyön tulokset julkaistaan syksyllä 2018 Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistys Ry:n Kide-jäsenlehdessä ja Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Terveisin opinnäytetyön tekijä,

Jenny Vaittinen,

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelman YAMK opiskelija, sairaanhoitaja AMK.

Täsä kyselyyn: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/19976/lomake.html