Yhdistykseemme on tullut kyselyitä koskien Diabetes Wellness Suomi
säätiötä. Diabetesliitolla eikä diabetesyhdistyksillä ole yhteyttä Diabetes
Wellness Suomi säätiöön. Säätiö on toiminut Suomessa vuodesta 2012. Säätiö
on alunperin lähtöisin Yhdysvalloista ja sillä on toimintaa myös Ruotsissa, Britanniassa
ja Saksassa.

Varainkeräystuotoista vain osa jää suomalaiseen diabetestutkimukseen.
Varsinaista tietoa mihin rahat ohjautuvat, ei ole saatavissa heidän sivujensa
kautta. Vuonna 2019 on tuettu yhtä suomalaista tutkimusta (40 000€), sitä
ennen suomalaisia tutkimuksia on tuettu vuonna 2016 (yhteensä 52 000€).
Diabetes Wellness säätiölle lahjoitetut rahat eivät ohjaudu Diabetesliitolle
eivätkä Diabetestutkimussäätiölle. Diabetestutkimussäätiö on vuonna 2019
jakanut apurahoja yhteensä 24 kappaletta, yhteensä 550 000€. Diabetestutkimissäätiö
jakaa apurahoja vuosittain.

Diabetes Wellness Säätiö kerää varoja toimintaansa suorapostikirjeillä. Kirjeessä
kerrotaan vakuuttavasti mihin rahat käytetään ja tehdessäsi lahjoituksen
voit saada korun/kalenterin/tai jonkun muun hyödykkeen. Vaikuttaa siltä,
että suorapostitukseen on valittu ihmisiä ikääntyvästä väestöstä.

Jos haluat tukea suomalaista diabetestutkimusta, tee lahjoitus:
• Diabetestutkimussäätiön kautta: www.diabetestutkimus.fi/
• Diabetesliiton kautta: www.diabetes.fi/yhteiso/diabetesliitto/tue_meita