Helsinginkaupunki erityisuimakortti

Kuten olemme lehdestä saaneet lukea Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnassa oli tällä viikolla esitys erityisuimakortten myöntämiskriteerien päivittämiseen. Yhdistys ehti tutustua esitykseen ja totesi sen epäreiluksi pitkäaikaissairaita kohtaan. Esitys perustui pitkälle valmistelijoiden mielipiteisiin ja arviohin. Vammaisneuvostoa ei oltu valmistelussa kuultu. Yhdistys oli yhteydessä vammaisneuvostoon ja yksittäisiin lautakunnan jäseniin, pyyntönä oli että esitys jätettäisiin pöydälle sen huonon valmistelun vuoksi.

1.2. pidetyssä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa esitys jätettiin pöydälle. Eli päätöstä uusista kriteereistä ei tehyt. Yhdistys on lähettänyt oman kantansa vammaisneuvostolle ja on lisäksi vielä yhteydessä lautakunnan jäseniin, jotta seuraavaan kokoukseen saataisiin vastaesitys joka on myös reilu pitkäaikaissairaita kohtaan.